Belangrijk: Vergeet niet je schenkingsaangifte voor 2023!

Heb je in 2023 een schenking gedaan of ontvangen? Dan moet je wellicht vóór 1 maart 2024 de bijbehorende schenkingsaangifte bij de Belastingdienst indienen. Wees op tijd, anders riskeer je een boete.

Wanneer moet je de aangifte schenkbelasting indienen?

Je moet een aangifte schenkbelasting indienen, als de schenking in 2023 méér bedroeg dan de schenkingsvrijstelling. Als je in 2023 meerdere schenkingen van dezelfde persoon hebt ontvangen, moet je die schenkingen bij elkaar optellen.

Ook als je gebruik hebt gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, bijvoorbeeld voor de eigen woning, moet de aangifte schenkbelasting worden ingediend.

Wat waren de schenkingsvrijstellingen in 2023?

Voor schenkingen van ouders aan kinderen bedroeg de vrijstelling in 2023 € 6.035 en voor alle andere ontvangers € 2.418.

De eenmalige vrijstellingen waren:

Lees er meer over op belastingdienst.nl »

Voorkom een boete

Zorg ervoor dat je de aangifte bijtijds doet. Als de schenkingsaangifte niet vóór 1 maart 2024 bij de Belastingdienst binnen is, kan de Belastingdienst een verzuimboete van € 385,00 (bij eerste verzuim) opleggen.

Meer informatie of hulp bij de aangifte?

Twijfel je of je aangifte schenkbelasting moet doen of heb je hulp nodig bij het invullen en indienen van de schenkingsaangifte? Neem dan contact met de RegisterExecuteur. Wij helpen u graag.

Thema's in dit bericht: