Belastingaangifte bij een onverdeelde nalatenschap: complexer dan je denkt

We leven momenteel in belastingtijd en iedereen moet aangifte van de inkomstenbelasting over het jaar 2023 doen. Dat moet je ook doen als je erfgenaam bent en als de afwikkeling van de nalatenschap nog niet is afgerond. Je loopt dan al snel aan tegen het probleem van een onverdeelde nalatenschap.

Je kunt niet op een simpele manier aangeven dat je ‘aanspraak had op een erfdeel’. Je moet dit specificeren. Dan heb je het over een bepaald deel van de waarde van een huis, jouw deel van de beleggingsportefeuille, jouw deel van het geld op de bank, enzovoort.

Stand van zaken op 1 januari

Stel nu dat vader eind 2022 overlijdt en er zijn drie kinderen als erfgenaam, terwijl moeder al eerder was overleden. Hoe moet je dit aangeven bij de belastingaangifte? De onverdeelde nalatenschap, en de uiteindelijke verdeling ervan, is hierbij cruciaal. Voor de inkomstenbelasting kijk je naar de stand van zaken op 1 januari 2023. Je doet aangifte over 2023 voor 1 mei 2024

Een deskundige professional

Rondom een overlijden gebeurt er verschrikkelijk veel tegelijkertijd. Er is rouw en zijn emoties. Er moet veel geregeld worden en dan moet ook de nalatenschap worden afgewikkeld. Voor die afwikkeling is veel specifieke kennis nodig om dit correct te doen.

Het simpele feit dat je denkt dat het goed gaat, wil nog niet zeggen dat het niet fout is,” vat Raymond Mars, directeur van Stichting RegisterExecuteur, samen. Je wenst iedere nabestaande een deskundige professional toe die langszij komt om met kennis en kunde de zorgen en complexiteit uit handen te nemen.

Thema's in dit bericht: