Is delen na overlijden altijd gewenst?

Jan komt na het overlijden van zijn vrouw Hannie tot de onaangename ontdekking dat hij zijn vermogen moet delen met Hannie’s kinderen. Dat was echter niet de bedoeling. Hoe is dit mogelijk en wat kan men doen om dergelijke situaties te voorkomen?

Huwelijkse Voorwaarden: bescherming of valkuil?

Toen Jan en Hannie trouwden, was Jan vermogender en wilde hij ervoor zorgen dat zijn vermogen na zijn overlijden bij zijn eigen kinderen zou belanden. Om dit te regelen, stelden ze vóór het huwelijk huwelijkse voorwaarden op, inclusief een ‘koude uitsluiting’. Hiermee bleef ieders vermogen gescheiden. Maar in diezelfde huwelijkse voorwaarden stond nog een andere bepaling.

Het risico van een Periodiek Verrekenbeding

Jan en Hannie hadden namelijk afgesproken dat ze jaarlijks hun overgespaarde inkomsten zouden verrekenen. Dit wordt een ‘periodiek verrekenbeding’ genoemd. Echter, deze jaarlijkse verrekening werd nooit uitgevoerd.

Gevolgen van niet-uitvoering

Als een periodiek verrekenbeding niet wordt uitgevoerd, schrijft het huwelijksvermogensrecht voor dat er alsnog aan het einde van het huwelijk moet worden verrekend. Dit betekent dat Jan aan de nalatenschap van Hannie een bepaald bedrag zou moeten overmaken dat uiteindelijk bij haar kinderen terechtkomt.

Wat zijn Jan’s opties?

Jan kan proberen te bewijzen dat het onredelijk zou zijn dat zijn vermogen geheel of gedeeltelijk bij Hannie’s kinderen terechtkomt. Bewijsvoering hiervoor is echter complex. Hij consulteert daarom een RegisterExecuteur om naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Het belang van een gedegen advies

Heb je ooit huwelijkse voorwaarden opgesteld? Raadpleeg een RegisterExecuteur om te controleren of deze tot onvoorziene uitkomsten kunnen leiden bij overlijden.

Het is mogelijk om een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding te herstellen door alsnog te verrekenen over voorgaande jaren. Daarbij moeten niet alleen de niet-verrekende inkomsten, maar ook de waardestijging van deze inkomsten, in aanmerking worden genomen. Deze verrekening dient schriftelijk te worden vastgelegd en moet vervolgens jaarlijks worden uitgevoerd. Een RegisterExecuteur kan je hierbij van deskundig advies voorzien.

Thema's in dit bericht: