RegisterExecuteur Bart Goossens maakt complexe nalatenschappen inzichtelijk

Bart Goossens uit Best verenigt twee werelden: hij is zowel bankier als RegisterExecuteur. In deze dubbele rol brengt hij expertise vanuit de bankwereld naar de vaak ingewikkelde processen van nalatenschapsafwikkelingen.

Een brug tussen financiën en familie

De combinatie van rollen geeft Bart unieke mogelijkheden. Als RegisterExecuteur is hij specialist in het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen. Als bankier helpt hij klanten om hun vermogen te laten groeien, waarbij hij zich richt op investeringen, rendement en het overdragen van vermogen aan de volgende generatie. In dit vakgebied zijn de cijfers groot, maar de persoonlijke verhalen des te indringender.

Bart vertelt: “Het gaat in beide rollen om mensen, gevoelens, vermogen, fiscaliteit en het recht. In beide rollen moet je goed zijn met cijfers. Het lijken twee verschillende rollen, maar er zijn veel overeenkomsten. Dat maakt mijn werk voor mij heel uniek en bijzonder.

Bart Goossens

Wat is er zo boeiend aan het financiële vak?

Ooit begon ik in de makelaardij en later stapte ik over naar het bankwezen. Je kunt wel zeggen dat ik er toevallig in ben gerold; het was geen bewuste keuze,” vertelt hij.

Hij vervolgt: “Ik wil altijd met mensen werken en vrijheid in mijn werk hebben, om dingen te regelen zoals ik geloof dat ze het beste zijn. En ik houd echt van complexiteit; daar kan ik iets toevoegen.

Sinds juli 2021 ben ik RegisterExecuteur. De kennis van het erfrecht en de financiële aspecten van nalatenschappen die ik heb opgedaan, vormen een grote aanvulling op mijn werk als bankier, en andersom is mijn ervaring als bankier een verrijking voor mijn rol als RegisterExecuteur.”

Ik streef naar financiële en persoonlijke vrijheid. Dat is echt belangrijk voor mij. Daarom wil ik ook minder afhankelijk zijn van de bank. Ik ben een praktijk als RegisterExecuteur gestart om mijn eigen koers te kunnen varen in een business die zich bezighoudt met nalatenschappen.

De kunst van communicatie

In de complexe wereld van nalatenschappen is goede communicatie ongelooflijk belangrijk. Goossens wordt vaak geconfronteerd met familieconflicten. Hij refereert aan een recente zaak waarin drie van de vier erfgenamen een document ondertekenden, maar één weigerde. In dergelijke situaties is het zijn taak om het vertrouwen van alle partijen te winnen en de belangen van elke erfgenaam onpartijdig te behartigen.

Dit soort zaken geeft me veel voldoening!” vertelt Bart. Hij heeft een doel voor zichzelf vastgesteld voor deze familiezaken: “Na een afwikkeling moet de onderlinge verstandhouding minimaal hetzelfde zijn, liefst beter dan die was. Ik ben voortdurend bezig om ervoor te zorgen dat er rust komt in de afwikkeling.”

Meer dan zakelijk werk

Een van de meest ontroerende zaken in zijn carrière als RegisterExecuteur was het helpen van een weduwe die bang was haar dochters ‘los te laten’. Door nauw samen te werken met de familie en vertrouwen op te bouwen, kon zij vol vertrouwen alles uit handen geven en ruimte maken voor een laatste afscheid.

Fervente wielrenner en familieman

Bart is niet alleen zijn werk. Als fervent wielrenner en familieman heeft hij een huis in Italië gekocht. “Nu ben ik bezig met een cursus Italiaans, want ik wil gewoon kunnen communiceren met de lokale mensen. In Italië vind ik rust,” vertelt hij.

Ik ben ook een klusser. YouTube is mijn vriend. Je kunt daar zoveel vinden. Ik vind echt dat je lef moet hebben om soms iets te doen wat je nog nooit gedaan hebt. Ook daar wil ik iedere keer de lat weer hoger leggen!

Waarde toevoegen

Wist je dat in slechts 5% van de nalatenschapsafwikkelingen een professional betrokken is? Goossens wil laten zien dat de juiste voorbereiding van onschatbare waarde is. “Voor mij als ondernemer zijn afwikkelingen het rendabelst, maar eerlijk gezegd vind ik de voorbereidingen het leukst. Daarin kun je als RegisterExecuteur ontzettend veel toevoegen!


GoedAchterlaten.nl

Bart Goossens staat voor de menselijke kant van financiën en nalatenschappen. Met een luisterend oor en een warm hart gidst hij klanten door de soms stormachtige zeeën van vermogensbeheer en nalatenschappen. Voor meer informatie, bezoek goedachterlaten.nl.

Thema's in dit bericht: