Samenwoners, erven jullie wel van elkaar?

Ben jij iemand die samenwoont? Dan is het goed om het volgende te controleren: als jij en je partner alleen een (notariële) samenlevingsovereenkomst hebben met een verblijvingsbeding, is er een grote kans dat zaken verkeerd of in het minst slechte geval anders kunnen uitpakken dan de bedoeling was.

Samenlevingsovereenkomst met verblijvingsbeding

Met een verblijvingsbeding wordt namelijk slechts geregeld dat na overlijden van de een, de gezamenlijke bezittingen toekomen aan de ander. Als beide partners samen eigenaar zijn van de woning, kan de langstlevende partner in de woning blijven. Soms staat er in dit verblijvingsbeding dat de waarde van de gezamenlijke bezittingen moet worden vergoed aan de nalatenschap.

Wettelijke erfgenamen

Zonder testament zijn jouw kinderen of andere familieleden dus gewoon jouw erfgenamen. Zij erven dan jouw privébezittingen plus eventueel de ingebrachte waarde van de gezamenlijke bezittingen. Dit erfdeel is direct opeisbaar.

Woning

Is de overleden partner enig eigenaar van de woning dan heb je als langstlevende partner wellicht nog wel het wettelijk recht om een half jaar na je overlijden in de koopwoning te blijven wonen en de inboedel te blijven gebruiken.

Bij een huurwoning mag de langstlevende partner blijven wonen als deze volgens de huurovereenkomst medehuurder is. Het huurcontract loopt gewoon door. Als de langstlevende partner geen medehuurder is, kan deze partner de verhuurder vragen of er in de woning mag worden gebleven.

Testament noodzakelijk

Wil je jouw partner beter beschermen en meer rechten geven na je overlijden? Dan is een testament van groot belang. Want alleen met een testament kunnen samenwoners elkaars erfgenaam worden.

Je kunt dan ook gelijk bepalen dat je partner jouw executeur is en jouw uitvaart mag regelen.

Meer informatie?

Wil jij meer over hoe jij je partner verzorgd kunt achterlaten?  Neem contact op met je RegisterExecuteur. Op deze pagina staan ze allemaal op een rij »

Thema's in dit bericht: