Start na overlijden met de boedelbeschrijving

Als iemand is overleden heeft dat grote gevolgen. Niet alleen emotioneel, maar er komen ook veel praktische zaken kijken. Ben je bijvoorbeeld erfgenaam? Weet je dan ook wat je erft? Voor je een erfenis aanvaardt moet je een duidelijke boedelbeschrijving hebben.

Onaangename verrassing

Als erfgenaam volg je de overledene op. Dit betekent dat je, als je niet oplet, ook de schulden van de nalatenschap moet betalen als de nalatenschap negatief blijkt te zijn. Een duidelijke boedelbeschrijving kan wellicht ongelukken voorkomen.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op de dag van overlijden. Soms wordt gedacht dat op de boedelbeschrijving alleen de inboedelgoederen staan, maar het is dus meer. Voor de waardering van de bezittingen en schulden wordt doorgaans uitgegaan van de verkoopwaarde op het moment van overlijden.

Verplicht

In bepaalde situaties is het verplicht om eerst een boedelbeschrijving te maken. Voor de executeur, de testamentair bewindvoerder en de gerechtelijk vereffenaar is dit de start van hun werkzaamheden. Ook bij de wettelijke verdeling of een testament met een andere vorm van langstlevende verzorging moet er een boedelbeschrijving komen.

Informatie

Soms is de benodigde informatie voor de boedelbeschrijving niet voorhanden omdat de administratie van de overledene een rommeltje is of onvolledig is. Of nog erger de informatie wordt achtergehouden door een erfgenaam.

Strafmaatregel

Alleen als een erfgenaam opzettelijk tot de nalatenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt deze erfgenaam zijn aandeel in die goederen aan de andere erfgenamen. Dus vertelt een erfgenaam niet dat er nog een bankrekening in Luxemburg was en komen de andere erfgenamen hierachter dan krijgt die erfgenaam niets meer van het saldo van die bankrekening.

Oplossing

Een RegisterExecuteur helpt u graag bij het opstellen van de boedelbeschrijving. Als het nodig is, kan de RegisterExecuteur ook op zoek gaan naar de ontbrekende informatie.

Thema's in dit bericht: